Maturitné kurzy

 Lukáš Debnár – online anglictina.sk

Moje online hodiny môžu byť ideálnym sprievodcom na zvládnutie prvej skúšky dospelosti. Netreba nikam chodiť, čas prispôsobíme individuálne a na hodiny stačí mobil, youtube a veľa trpezlivosti. Moje hodiny neprebiehajú len ako nudné vypracovanie cvičení a opakovanie tém, ale odovzdám Vám aj cenné, praktické finty a fígle čo robiť, aby ste skúšku reálne urobili, nie len ovládali jej matériu. Tieto praktické rady sú často pani učiteľkami skrývané, nepoznajú ich alebo ich to proste netrápi. Maturita ale nie sú len štósy vypracovaných testov a zadaní. Ide o schopnosť reagovať pod stresom, správne sa zamerať na otázky a zadania, vedieť ako písať esej a čo sa v nej vlastne hodnotí, kde pri písaní nazbieram body a najmä – byť schopný rozprávať – a to bez sebavedomia a tréningu nejde. Zázraky nevieme, ale aj za krátku dobu Vám potrebné sebavedomie dodám, tak aby maturita dopadla podľa Vašich predstáv. Všetko vychádza z mojich skúsenosti a skúsenosti našich kolegov. Podarili sa mi niektoré naozaj husárske kúsky kedy som na skúšky pripravil na prvý pohľad beznádejné prípady v naozaj krátkom šibeničnom termíne.

Zvládneme všetko - najprv ale vyberte kurz

7

maturita - rýchlokurz

Lebo všetci sa raz spamätáme na poslednú chvíľu. Na strednej je veľakrát množstvo dôležitejších vecí ako príprava na matury. Nesúdim, ale ponúkam riešenie. Dvojmesačný alebo extrém jednomesačný kurz. V tomto kurze ide o správne nastavenie domácej prípravy. Intenzívna práca na hodinách v dotácii 3 x 90 minút týždenne. Poskytnutie materiálov a najmä vysvetlenie a objasnenie techník a metód pre jednotlivé typy cvičení, ktoré sa na maturite objavujú v rámci čítania, posluchu a gramatiky a takisto nácvik písania esejí, objasnenie hodnotenia, najčastejších chýb a spôsobov ako jednoducho, ale efektívne napísať slohovú prácu. V prípade prípravy pred ústnou skúškou, ktorá pozostáva takisto z niekoľkých častí ide najmä o získanie sebavedomia, potrebnej slovnej zásoby a nácviku rozprávania a nastavenie možnosti trénovať aj doma mimo hodín. Dám Vám všetky moje tipy a rady z praxe a skúsenosti, ktoré som si za ten čas nazbieral a zjavne fungujú. Ešte nikdy mi nikto na maturite neprepadol. A to som naozaj hasil už „ťažké prípady“.
V rámci tohto kurzu som študentovi k dispozícii nie len na hodinách, ale aj mimo nich, formou konzultácii, opráv, zodpovedania otázok a aj dodaním potrebnej podpory. Uvedomujeme si aká dôležitá a náročná maturita je a preto sa v predmaturitnom období moji maturanti stávajú mojou prioritou. Študent spolu s kurzom obdrží praktické rady aj teoretické materiály, ktoré obsahujú moje tipy na zvládnutie skúšky.
Po absolvovaní takto horúcej skúšky rozhodne odporúčame absolvovanie našich pomaturitných kurzov aspoň na pár týždňov – tak aby táto snaha, čas a stres neboli zbytočné ale, aby jazyk reálne zostal v hlave a hlavne v praxi.

Dlhodobý kurz - maturita / certifikáty

Pre tých poctivejších a zodpovednejších mám samozrejme k dispozícii aj dlhodobý kurz, kde sa v pokoji a štandardne pripravíme na maturitu. Ani tu nepôjde o nudné opravovanie zadaní doma vyplnených, ale zameriavame sa na vysvetľovanie chýb, t.j. ozrejmenie jednotlivých gramatických javov, vytvorenie databázy slovnej zásoby, ktorú pravidelne opakujeme našou konverzačnou metódou a domácimi úlohami, dlhodobý progres pri písaní, pravidelné kontroly napísaných prác, poskytnutie podcastov, nahrávok, blogov, článkov, ale aj populárnych kníh v zjednodušenej verzií anglického jazyka. A najmä tréning konverzácie, dlhodobá príprava zameraná na získanie sebavedomia, nacvičenie fráz potrebných pri troch konverzačných situáciach na maturitách a zakomponovanie slovnej zásoby z písomnej časti – prepojenie na získanie jazykového prehľadu.
Opäť odporúčame popremýšľať nad pomaturitným kurzom tak, aby sa získane vedomosti upevnili a docvičili by sme znalosti potrebné na plynulé využívanie angličtiny v praxi.

certifikát - rýchlokurz

Kurz podobný tomu maturitnému.

Certifikáty

PET, FCE, CAE a iné

• nie sme jazyková škola oprávnená na vydávanie týchto medzinárodné uznaných certifikátov. Môžeme Vás však na ne svedomito pripraviť a byť Vašimi sprievodcami pri absolvovaní skúšok. Prípravu realizujeme dvomi formami

• ponúkam rýchlokurz – kde Vám formou asistencie vysvetlím techniky, objasním všetky metódy a tipy a triky pre úspešne absolvovanie. Poskytnem materiály, vykomunikujeme prihlášku a zostanem k dispozícií pre prípadne konzultácie

• takisto ponúkam možnosť dlhodobej prípravy, kde sa dlhodobo spoločne pripravujeme na absolvovanie skúšok – najmä zo zameraním na speaking a na prejdenie chýb a vysvetlenie správnych odpovedí pri cvičných testoch

Pomaturitný kurz

Aby to skúškou neskončilo

• každý absolvent maturitného kurzu má u mňa 15% zľavu na všetky typy kurzov

• ide nám o to, aby mladí ľudia naozaj vedeli využiť jazyk z ktorého absolvovali skúšky, užili si ho, dopilovali čo v krátkosti času a strese pred skúškou nebolo možné. Častokrát totiž študenti (na poslednú chvíľu) študujú na to, aby splnili skúšku, nie na to aby sa naučili jazyk. Jednoducho aby znalosť jazyka neskončila iba na papieri. Nemusíte mať hodny ani dlhodobo (aj keď by sme boli radi), ale verte mi, že pár týždňov po maturite, ktoré ešte v pokoji venujete jazyku Vašu úroveň udržia naozaj vysoko a celá tá príprava nevyjde navnivoč

• jedna z možnosti je zaradiť sa do skupinovej výuky a pokračovať v našej všeobecnej angličtine, prípadne sa prihlásiť do konverzačiek v ktorých sa čiastočne dotýkame aj maturitných tém

• alebo si vybrať individuálku, ktorú presne prispôsobíme na pomaturitné štúdium – do detailov preberieme maturitné témy (ktoré sú vlastne bežné témy zo života), dovysvetlíme si nejasnú nabiflenú gramatiku a uzatvoríme túto kapitolu s hrdosťou dobre zvládnutého jazyka na zodpovedajúcej úrovni

 Prihláste sa do kurzu

Kliknite nižšie a staňte sa našim klientom. Žiadne komplikované registrácie, prihlášky, testy a pod.

Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme si detaily kurzu.

 

Chcete dostávať novinky o našom fungovaní, jazykové riešenia pre Vašu firmu, novinky o certifikátoch a maturitách, jazykové rady, typy, zaujímavosti a takisto materiály ako naši študenti?

Úspešne ste sa prihlásili!