Prečo je pre vás štúdium angličtiny nevyhnutné

Učenie sa anglického jazyka sa v dnešnej dobe stalo normou takmer vo všetkých krajinách sveta. A predsa sú tu určití ľudia ktorí sa zubami nechajte držia len toho svojho a odmietajú učiť sa ten anglický. Je to zrejme pretože si nie sú vedomí všetkých výhod plynúceho zo štúdia angličtiny.

Každý chce vo svojom živote cestovať. A keď cestuje, musí tiež komunikovať. Ak človek nehovorí jazykom krajiny do ktorej cestuje alebo do ktorej hodlá cestovať, môže vždy skrátka hovoriť anglicky ako jazykom, ktorému väčšina ľudí na svete rozumie. Pokiaľ ale niekto nehovorí ani anglicky tak sa pre neho stáva akákoľvek interakcia s cudzincami nemožnú.

Toto je len jedna z výhod učenia sa a ovládanie angličtiny. Celkovo ich je ale bezpočet. Väčšina medzinárodných publikácií ako napríklad noviny alebo časopisy má tendenciu byť tlačená v angličtine. Ten, kto chce byť informovaný o udalostiach, ktoré sa dejú vo svete by mal ovládať angličtinu. Človek potrebuje ovládať angličtinu aj vtedy, keď si chce prečítať niečo na internete skúsiť angličtinu online.

Vedieť anglicky je nevyhnutné aj pre prisťahovalcov ktorí chcú pracovať vo firmách alebo spoločnostiach kde je prostriedkom komunikácie angličtina. Keby anglicky nevedeli, neboli by týmito firmami a spoločnosťami zamestnaní a človek, ktorý hovorí plynule anglicky by pred nimi dostal prednosť. Keby týchto ľudí prijali, nerozumeli by pokynom a neboli by schopní vykonávať svoju prácu.

Človek, ktorý chce čítať knihy napísané americkými, britskými či inými anglicky píšucim autormi by pokiaľ nevie dostatočne anglicky čakať na preklad. Väčšina klasických noviel je v písaná angličtine a čítať ich preložené verzie skrátka nie je to pravé. Tiež tie najslávnejšie časopisy sveta ako napríklad Times či Cosmopolitan sú písané anglicky.

Aj na poli zábavy má angličtina obrovský význam, štúdium angličtiny vám umožní sledovať hollywoodske filmy v pôvodnom znení. Porozumiete tiež, o čom sú pesničky hrané v rádiu. Navyše k všetkým vyššie spomenutým využitím učenie sa schopnosti hovoriť anglicky a spoznať anglickej frázy je tu ešte jedna vec, a tou je uspokojenie. Skutočné uspokojenie prichádza s naučením sa anglického jazyka, či už ide o porozumení celému filmu, o prečítaní anglickej knihy, o pomoc anglicky hovoriacim turistom nájsť cestu mestom alebo o vedení bezchybné konverzácie s rodeným hovorcom.

Angličtina môže byť pre Slováka veľmi náročný jazyk. Rozhodne je to ale jeden z jazykov, ktorým by mal hovoriť každý.